Приказ МЧС РФ от 21_12_2005 N 993 (ред_ от 19_04_2010)