Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 (ред. от 09.08.2010)