Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 (ред. от 19.04.2010)