Приказ МЧС России от 27.05.2003 № 285 (ред. от 19.04.2010)