Приказ МЧС РФ от 15.12.2002 №583 (ред. от 09.08.2010)