Приказ МЧС РФ от 21.12.2005 №993 (ред. от 19.04.2010)