Приказ МЧС РФ от 27.05.2003 №285 (ред. от 19.04.2010)